تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 27 فروردين 1384-0:0

کشف هفت کيلوگرم ترياک در شهرستان آمل

ماموران انتظامي شهرستان آمل واقع در استان مازندران هفت کيلو و 41گرم انواع مخدر کشف کردند.


ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان آمل از طريق گزارش هاي مردمي خبري را مبني برتهيه و توزيع موادمخدر توسط چند نفر دريافت کردند. ماموران پس از دريافت اين خبر و اخذ نيابت قضايي منزل متهمان به نام هاي " نادر- ش" ، "مهدي- الف"و " اسماعيل- ب" را مورد بازرسي قرار دادند و موفق شدند 4 کيلو و 416 گرم ترياک و 12 گرم حشيش کشف و ضبط کنند. همچنين متهمان در بازجويي ها به همدستي دو نفر ديگر به نام هاي " مهدي و رحمت - ک" اعتراف کرده و ماموران در بازرسي از منزل آنها نيز دو کيلو و 505 گرم ترياک کشف کردند. گفتني است ، متهمان به همراه پرونده براي رسيدگي بيشتر به مراجع قضايي تحويل داده شدند (police)


    ©2013 APG.ir