تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 فروردين 1384-0:0

واجدان شرايط رأي دادن: دو ميليون نفر

معاون سياسي امنيتي استاندار و رئيس ستاد انتخابات استان مازندران گفت: از جمعيت دو ميليون و 938 هزار و 914 نفري استان دو ميليون و 173 هزار و 747 نفر تا تاريخ بيست وهفتم خرداد ماه مي‌‏توانند در انتخابات رياست‌‏جمهوري شركت كنند.


 محمدرضا صالحي در جلسه اعضاي ستاد انتخابات اين استان گفت: شروع تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري از ششم خرداد تا بيست و پنجم است و تشكيل ستادهاي انتخاباتي قبل از تاريخ مقرر غيرقانوني است.(ilna)


    ©2013 APG.ir