تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 31 فروردين 1384-0:0

شوراي شهر رويان:لطفا" تجمع كنيد!

شورای شهر و ستاد پي گيری بخشداری "رويان" طی درخواستی از فرمانداری نور تقاضای تجمع اعتراض آميز كرد .


در پی دو بار تجمع مردم "رويان" در مسجد جامع اين منطقه جهت استقرار بخشداری در اين منطقه که طی چند هفته اخير صورت گرفت ،شورای شهر و ستاد پيگيری بخشداری" رويان" طی نامه ای به فرماندار شهرستان نور صدور مجوز جهت تجمع مردم معترض در تاريخ ۱۵/۲/۸۴ در پارک کوثرخواستار شدند . لازم به ذکر است طرح توجيهی بخشداری" رويان" از حدود يکسال پيش توسط استانداری مازندران تنظيم شده اما تاکنون در وزارت کشور معوق مانده است . (peykeiran)


    ©2013 APG.ir