تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 31 فروردين 1384-0:0

سارقان نذور امامزاده سيد ابراهيم در ساري دستگير شدند

ماموران انتظامي شهرستان ساري واقع در استان مازندران ديروز سه سارق نذورات امامزاده سيد ابراهيم را دستگير کردند.


ماموران پاسگاه « کليجان رستاق» شهرستان ساري واقع در استان مازندران ديروز از طريق گزارش هاي مردمي از وقوع سرقت در آستان" امام زاده سيد ابراهيم" واقع درروستاي« خرچنگ » مطلع شدند. ماموران پس از دريافت اين خبر و عزيمت به محل و با انجام يکسري تحقيقات سه نفر به نام هاي " نيما- ي" و " حسين وحميد رضا- د" را دستگيرکردند . متهمان در بازجويي ها به سرقت 50 هزار تومان پول نقد اعتراف کردند. گفتني است، متهمان به همراه پرونده براي رسيدگي بيشتر به مراجع قضايي تحويل داده شدند. (police)


    ©2013 APG.ir