تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 30 فروردين 1384-0:0

سروش از معین می گوید

علی اکبر سروش -رییس ستاد انتخاباتی مصطفی معین درمازندران-برنامه های ستادش را اعلام کرد.


وی گفت: ستادمعین در استان در قالب دوشورا فعالیت می کند.سروش ادامه داد:شورای سیاست گذاری ستاد شامل احزاب، گروههای حامی و شخصیت های موثرسیاسی و علمی و فرهنگی استان می باشد.


    ©2013 APG.ir