تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 30 فروردين 1384-0:0

ایدز در قائم شهرقربانی می گیرد

نماینده مردم قائم شهر در مجلس گفت:شیوع HIV در این شهر بسیارنگران کننده است وهر روز قربانیان تازه می گیرد.


ولی رعیت گفت:بیماران ایدزی مانند بمب در حال انفجار در خیابان های قائم شهر سرگردانند.وی از مسئولان انتقادکرد که به فکر سلامت شهروندان نیستند! رعیت افزود:باید بحران زنان ویژه مدیریت شود.


    ©2013 APG.ir