تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 8 ارديبهشت 1384-0:0

لاريجانى بهترين دسته گل شوراى هماهنگى است-باهنر

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس و رييس ستاد انتخاباتى على لاريجانى گفت: شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب از بين ۶ دسته گل يك دسته گل بهتر را انتخاب كرد.


وىاين سخنان را در واكنش به بروز برخى انتقادات درباره چگونگى معرفى كانديداى نهايى و مورد حمايت اصولگرايان بيان كرد. باهنر در همين زمينه گفت : اين كه پس از معرفى آقاى لاريجانى آقاى حدادعادل گفته است هنوز از اردوى اصول گراها دود سياه بلند است منظور ايشان بخشى از اصول گراها است كه هنوز به تفاهم نرسيده اند. وى افزود: اين كه بعضى ها هم گفته اند كه ما از بين يك نفر _ يك نفر را انتخاب كرديم اين گفته درست نيست بلكه ما از بين ۶ دسته گل _ يك دسته گل بهتر را معرفى كرديم البته آقاى دكتر احمدى نژاد شهردار تهران يك نيروى بسيار ارزشى و مطلوب براى اين مملكت است و براى آينده ايشان در كابينه اميدوار هستيم و خودمان گفتيم كه شوراى شهر و شهردار تهران نمونه كابينه شهيد رجايى است. باهنر اضافه كرد: اما با همه اين خوبى هايى كه شهردار تهران دارند ايران فقط يك رئيس جمهور مى خواهد و آن يك نفر به نظر ما آقاى دكتر على لاريجانى داماد شهيد مرتضى مطهرى است. نايب رئيس مجلس افزود: اين تصميم شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب است كه بخش عمده اى از جبهه بزرگ اصولگراهاست. باهنر گفت حتى آقاى هاشمى رفسنجانى اعلام نمودند كه وقتى اصولگراها فقط يك نفر را معرفى كنند بنده نخواهم آمد و ما دنبال همين موضوع هستيم. به گفته باهنر حضور آقاى هاشمى رفسنجانى در انتخابات تاثير خواهد گذاشت و اينكه ايشان آمدن خود را به خوردن جام زهر تشبيه كردند خود قابل تامل است. وى گفت: البته با تعدد كانديداها ممكن است مردم احساس كنند كه گويا جنگ قدرت است. آن وقت تعدد كانديداها مشاركت مردمى را كمرنگ خواهد كرد. (sharghnewspaper)


    ©2013 APG.ir