تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 8 ارديبهشت 1384-0:0

تجمع كارگران در قائم شهر

كارگران:بخشنامه دستمزد وزارت كار را لغو كنيد


كارگران ، بازنشستگان و مستمري بگيران مازندران با تجمع در مسجد صبوري قائم شهر ، خواهان توجه به معيشت و دستمزد از سوي مسوولان مربوطه شدند . "نصرا.. دريابيگي" ، دبير اجرايي خانه كارگر مازندران و عضو شوراي عالي كار كشور ،با اشاره به وضعيت بد معيشتي كارگران با توجه به تورم موجود ، اعتراض خود و كارگران را نسبت به بخشنامه اخير وزارت كار اعلام و تصريح كرد : اگر مسوولان وزارت كار در خصوص لغو اين بخشنامه اقدام ننمايند ، به سازمان هاي بين المللي و ديوان عدالت شكايت و اگر حق كارگران منظور نشود ، با تجمع و راهپيمايي در 25 تير ماه ، صداي حق طلبانه خود را به گوش جهانيان خواهيم رساند . وي يادآور شد : در اقتصاد كشور كه اقتصادي بر پايه مزداست , پايين بودن دستمزد و قدرت خريد مزد بگيران خاصه كارگران و بازنشستگان ، موجب فقر و ركود اقتصادي خواهد بود و بايد مسولين توجه نمايند امروز كارگران به ويژه بازنشستگان تامين اجتماعي ، اين جانبازان صديق جبهه كار و توليد و اين آيينه تمام نماي كارگران ، با توجه به اين كه حداقل خط فقر طبق آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبلغ 150 هزار تومان و حداقل معيشت 230 هزار تومان است ، چگونه كارگران و بازنشستگان مي توانند به روند مادي زندگي خود ادامه بدهند . دريابيگي در ادامه به توافقات سه جانبه گرايي پايان سال 82 در شوراي عالي كار اشاره كرد كه برمبناي آن با در نظر گرفتن آينده ايران ، كارگران مبلغ 100 هزار تومان را به خاطر عدم افزايش دستمزد در 8 سال دوران دفاع مقدس از دولت و كارفرما طلب كار بوده و مقرر شد در چهار سال به كارگران پرداخت گردد ، كه نه تنها در سال 84 اين مصوبه لحاظ نگرديد ، بلكه با طرح تثبيت قيمت ها كه نشات گرفته از جريانات خاص سياسي است ، حداقل ها هم به كارگران پرداخت نشد و عليرغم توافق شوراي عالي كار در جلسه پاياني سال 83 كه مصوب گرديد مبلغ 15 درصد به همه سطوح مزدي كارگران به همراه افزايش دو هزار توماني بن و چهار هزار توماني حق مسكن افزايش يابد ، كه با بخشنامه اخير وزارت كار عملا خط باطلي بر اين مصوبه نقش بسته شد . عضو شوراي عالي كار با عنوان كردن مشكلات كارگران كارخانجات چيت سازي بهشهر , شركت تخته سه لايي شهيد رجايي , نساجي چوفا , لينتر پاك بهشهر , ريسندگي چلو , كولر گازي و حرير قائم شهر ، گفت : اين كارگران قرباني شوم خصوصي سازي در استان مازندران هستند و با قرار گرفتن اين خيل عظيم شاغل كه كار خود را از دست داده اند ، هيچ كس در مقام پاسخگويي برنيامد و كسي به فرياد مظلومانه اين كارگران توجه نكرد . در پايان اين تجمع با صدور قطعنامه اي در 14 بند ، كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي خواهان توجه مسوولان به مطالبات صنفي خود شدند .(ilna)


    ©2013 APG.ir