تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 26 تير 1384-0:0

امروز در تاريخ : انتشار روزنامه "انتقاد روز"

54 سال پيش در چنين روزي روزنامه انتقاد روز به مديريت قاسم لاربن انتشار يافت.


امروز 26 تيرماه برابر است با 24 نورزما تبري.

قاسم رحيميان لاربن روزنامه نگار،نويسنده و شاعر برجسته بابلي است که آثار متعددي از وي چاپ و پخش شده است. لاربن در 26 تيرماه سال 1330 خورشيدي با همکاري يک کانون قرآني، موفق به انتشار نشريه انتقاد روز در شهر بابل گرديد اما به دليل مطالب انتقادي آن بعد از چند شماره توقيف شد.    ©2013 APG.ir