تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 تير 1384-0:0

امروزدر تاريخ:بيس شيش نورزما

امروز 28 تيرماه برابر است با 26 نورزما تبري. دراين روزجشن بيس شيش عيدي ما در سراسر مازندران برپاست.


در اين روز مراسم کشتي لوچو در برخي روستاهاي استان برگزار مي شود و مردم برسر مزار رفتگان خويش حاضر مي شوند وخيرات مي کنند.

براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر به اين نشاني برويد:

http://www.mazandnume.com/?PNID=V3140



    ©2013 APG.ir