تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 تير 1384-0:0

"يوش" در راه است

افشين علا-شاعر نوري-مجوز ماه نامه يوش را دريافت کرد.


ماه نامه "يوش" به صاحب امتيازي و مديرمسوولي افشين علا اخيرا" مجوز انتشار دريافت کرد.علا شاعر بنام کودکان اهل نور است که در صدا و سيماي تهران به فعاليت اشتغال دارد.


    ©2013 APG.ir