تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 تير 1384-0:0

بار ديگر کشتي يوناني

كشتي قديمي مكشوفه در ساحل زاغمرز شهرستان بهشهر درهم شكست.


محمد عظيمي مدير انجمن دوستداران ميراث فرهنگي هوتو گفت: متأسفانه آن چه را كه از بيم اتفاقش بارها به مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران خطرش را گوشزد كرده بوديم، اتفاق افتاد و كشتي قديمي مكشوفه در ساحل زاغمرز شهرستان بهشهر درهم شكست.
وي افزود: اين كشتي كه در مهر سال 82 پس از سال‌ها دفن در زير لايه‌هاي شن كشف شده بود، توسط واحد باستان‌شناسي بررسي و بخش اعظم شن‌هاي آن تخليه شد و با آن كه سازمان ميراث فرهنگي قول داده بود تا با ايجاد ديواره‌ موج‌شكن از تخريب آن جلوگيري كند، متأسفانه هيچ اقدامي انجام نشد.
اين كشتي چوبي‌بادباني كه 26 متر طول و 5/7 متر عرض دارد، در ماه قبل بر اثر نفوذ آب دريا كاملا از شن تخليه شده بود و شرايط انتقال را به‌طور طبيعي فراهم كرده بود.
براساس نظر سرپرست پروژه‌، اين كشتي به دوره‌ صفوي باز مي‌گردد ولي به جرأت مي‌توان گفت: با توجه به وجود گمرك خانه قره‌تپه در دوره قاجاريه و تخليه بارگيري كشتي‌ها توسط قايق‌هاي كوچك در دهانه رودخانه مرتبط با دريا، مي‌توانستيم يكي از مظاهر جذب گردشگر را در بخش شرقي درياي مازندران فراهم آوريم.
انجمن دوستداران ميراث فرهنگي هوتو ضمن اعتراض نسبت به سهل‌انگاري و تخريب اين كشتي خواستار جمع‌آوري بقايا و در حد امكان مرمت اين كشتي است.(farsnews)


    ©2013 APG.ir