تعداد بازدید: 2698

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 شهريور 1384-0:0

چرا خزر نه!

گفتار کوتاه hamshahri درباره نام گذاري نادرست درياي مازندران.


درياچه كاسپين كه درحال حاضر به اشتباه به درياي خزر معروف است بزرگترين درياچه دنيا است. نام فعلي و عمومي اين دريا از قومي گرفته شده است كه از آسياي ميانه به جنوب و اطراف اين دريا كوچ كرده اند و به همين خاطر اين نام با اصالت درياي خزر كه يك درياي كاملا ايراني است متغاير است؛ نامي كه چندين دهه پيش، از سوي منابع جغرافيايي ايران براي اين دريا پيشنهاد شده، درياي مازندران است كه قرار بر اين بوده كه منابع رسمي و خبرگزاري هاي ايراني از اين نام استفاده كنند كه متاسفانه امروزه عملا از اين نام استفاده نمي شود. نام لاتين درياي مازندران Caspian است كه از نام قومي ايراني كه بعدها در قزوين و اطراف آن سكني گزيده اند گرفته شده و مي توان قزوين را هم به نوعي با تغييرات زبان شناختي، معادل كاسپين دانست. در مذاكرات چند جانبه روساي دولت هاي كشورهاي حاشيه درياي مازندران هم، هنگامي كه رييس جمهوري سابق-محمد خاتمي - اين دريا را با نام مازندران ياد كرد، رييس يكي از كشورهاي آسياي ميانه (احتمالا" آذربايجان) با تعجب پرسيد كه درياي مازندران كجاست؟ اين در حالي است كه همه مي دانند اسم اصلي خزر، مازندران است و كشورهاي غيرايراني حوزه آن به دليل اشتراكات نژادي با خزرها بر خزر بودن آن تاكيد دارند.
عمر اين درياچه به 30 ميليون سال پيش باز مي گردد.


    ©2013 APG.ir