تعداد بازدید: 5669

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 31 شهريور 1384-0:0

جزئيات قتل پليس بابلي به دست زن فيلمبردار

بابل-حاجي آقانيا


 يك زن فيلمبردار كه در حال تصويربردارى غيرقانونى از انبار مركزى شركت مخابرات استان مازندران بود، درپى اعتراض مأمور پليس وى را با ضربه اى چاقو به قتل رساند. اين زن جوان كه توانسته بود از صحنه جنايت فرار كند، در كم تر از پنج ساعت وقتى در حال بازگويى چگونگى قتل مأمور پليس به شوهرش بود، به دام افتاد.
بنا به اين گزارش، عصر چهارشنبه ۲۳ شهريور ماه سال جارى ستوان سيدمجتبى ذبيح پور كه مأمور يگان حفاظت انبار مخابرات در شهرك شهيد مطهرى بابل بود، زنى با مانتوى زرشكى را ديد كه روى جدول در روبروى انبار نشسته و با در دست داشتن دوربين فيلمبردارى در حال تصويربردارى از منطقه ممنوع انبار شركت مخابرات بود.
مأمور ۴۰ ساله براى جلوگيرى از اقدام مرموز زن فيلمبردار به او نزديك شد و خواست آن جا را ترك كند، وقتى زن جوان هشدار امنيتى را شنيد به رفتارهايى دست زد كه عجيب به نظر مى رسيد. ستوان ذبيح پور از وى خواست تا براى بررسى دوربين را دقايقى در اختيار داشته باشد كه زن فيلمبردار بى اعتنا به تذكر وى، از جا بلند شد و خواست آنجا را ترك كند. ستوان ذبيح پور اين بار به تعقيب زن جوان پرداخت و از همكارش خواست با پليس ۱۱۰ نيز تماس بگيرد، زن فيلمبردار وقتى ديد مأمور پليس اصرار بر بازداشت او دارد، چاقويى را از داخل غلافى در دور كمرش بيرون آورد و با حمله به ستوان ذبيح پور، ضربه اى عميق به سينه اش زد. مأمور پليس با ناله و فرياد روى زمين افتاد، همسايه ها از خانه هايشان بيرون ريختند و زنى را در حال فرار از صحنه جنايت ديدند و با تهديد وى روبرو شدند. زن فيلمبردار كه توانسته بود با تهديد به قتل همسايه ها پا به فرار بگذارد، از ديدها پنهان شد و ستوان ذبيح پور با وجود انتقال به بيمارستان شهيد بهشتى بابل، به خاطر خونريزى شديد روى تخت بيمارستان تسليم مرگ شد.
> زن فيلمبردار كيست؟
هيچ كس نمى دانست زن فيلمبردارى كه به خاطر قتل يك مأمور پليس فرارى شده كيست؟ با وجود اين از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقيقه شامگاه جنايت، با دستور سرهنگ شفيعى، مديريت آگاهى بابل، تيم ويژه اى مأمور رديابى عامل جنايت شد. هنوز دقايقى از تجسس هاى جنايى نگذشته بود كه مردى نزد پليس ادعا كرد زن فيلمبردار را سوار بر موتور مرد آشنايى ديده است و مى تواند اين سرنخ را در اختيار كارآگاهان قرار دهد. اين مرد در تماس با موتورسوار آشنا از او شنيد كه وى با اين تصور كه زن فيلمبردار يك زن خيابانى است، وى را سوار موتوسيكلتش كرده، اما وقتى پى برده كه تصورش اشتباه بود، عامل جنايت را در ميدان باغ فردوس بابل پياده كرده است. وى وقتى از سوى پليس شناسايى شد و تحت بازجويى قرار گرفت، به كارآگاهان گفت: «در كمربندى كياكلا اين زن را سوار موتورم كردم و او را به دشت هاى اطراف ميدان حمزه كلاى بابل بردم. وقتى در آنجا وضعيت روحى نامتعادل وى را ديدم و شنيدم دست به جنايتى زده است، او را به ميدان باغ فردوس بابل بردم. مرد موتورسوار ادامه داد: «او گفت كه فيلمبردار است و در خيابان گنج افروز بابل زندگى مى كند، اما هيچ اطلاعات ديگرى از وى ندارم.»
> رديابى زن فيلمبردار
هنوز ۵ ساعت از قتل مأمور پليس نگذشته بود كه كارآگاهان جنايى بابل توانستند خانه زن جوان را در كوچه شاهپور خيابان گنج افروز شناسايى و آن را به محاصره در بياورند. با دستور دادستان وكيلى راد، كارآگاهان به خانه زن فيلمبردار نفوذ كردند و هنوز وارد اتاقى كه زوج جوان داخل آن با يكديگر صحبت مى كردند، نشده بودند كه شنيدند زن جوان در حال بيان جزئيات قتل مأمور پليس به شوهرش است.
زوج جوان وقتى روبروى كارآگاهان قرار گرفتند، حالتى تهاجمى به خود گرفتند و مأموران براى آرام كردن آن دو طورى وانمود كردند كه مأمور پليس زنده مانده و در بيمارستان بسترى است.
> اعترافات مرموز
زن فيلمبردار كه «شهربانو» نام دارد، وقتى تحت بازجويى قرار گرفت با به گردن گرفتن جنايت گفت: شب جنايت، من، شوهر و دو پسرم ميهمان بوديم و ساعت ۱۲ شب بود كه به خانه برگشتيم. هنوز يك ساعتى نگذشته بود كه مأموران به خانه مان حمله كردند و بازداشت شدم.» وى در خصوص انگيزه اش براى فيلمبردارى در محل جنايت به ادعاى مرموزى پرداخت و گفت: «براى مراسم بازگشت يك حاجى از مكه به ميدان كياكلا حوالى منبع آب هوايى دعوت شده بودم تا فيلمبردارى كنم.»
> بازسازى صحنه جنايت
عامل قتل مأمور پليس بازداشت شد و با وجود ادعاهاى مرموز، به دستور بازپرس آيت الله طاهرى نژاد از شعبه دوم دادگسترى بابل، ساعت ۱۱ صبح يك شنبه ۲۷ شهريور ماه سال جارى، به همراه يك پليس زن در صحنه جنايت حاضر شد و به بازسازى جزئيات قتل مأمور پليس پرداخت.(iran-newspaper)


    ©2013 APG.ir