تعداد بازدید: 2915

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 31 شهريور 1384-0:0

جوادي:واقعيت‌هاي جامعه ما بايد به صورت واقعي براي دانشجويان ترسيم شود

مدير گروه رشته معارف دانشگاه آزاد ساري گفت:‌مسئول دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه آزاد ساري خاطر نشان كرد: حاكم شدن فضاي سياست بازي و سياست كاري توام با تزوير در دانشگاه‌ها منجر به اين شده است كه امروزه دانشجويان گرايشي به انجام فعاليت‌هاي سياسي نداشته باشند.


محمد اسماعيل جوادي اظهار داشت: از آن جا كه 80 درصد وقت دانشجويان در اختيار استادان است، آن‌ها مي توانند دانشجويان را در جهت مناسبي هدايت كنند و در اين راستا بايد دانشگاه را به سمت استاد محوري و ايجاد تعامل مناسب و پايدار ميان استاد و دانشجو سوق داد.

وي در ادامه مشكلات فرهنگي دانشجويان را ناشي از فضاي فرهنگي حاكم بر كشور دانست و افزود: بهترين تغذيه روحي و رواني براي دانشجو، وجود روحيه تعامل و همكاري است و به همين خاطر بايد به آن‌ها بها داده شود و با انجام گفت‌وگوهاي چهره به چهره، مشكلات آن‌ها را جويا شده و در صدد حل آن برآمد.

وي با تاكيد بر اين كه دانشجو به دنبال اين است كه مباحث سياسي را به صورت شفاف پيگيري كند، تصريح  كرد: واقعيت‌هاي جامعه ما بايد به صورت واقعي براي دانشجويان ترسيم شود؛ تا آن‌ها بتوانند با ديدي باز و با رغبت فراوان به انجام اين گونه فعاليت‌ها بپردازند.(snn)


    ©2013 APG.ir