تعداد بازدید: 4228

توصیه به دیگران 1

جمعه 5 تير 1383-0:0

دکتر قلابي در شوراي شهربابل

غفارآري-عضو شوراي شهربابل- ادعا کرد که "نجابتي"عضو ديگر اين شورا تحصيلات تکميلي ندارد و مدرک دکترايش قلابي است


دکتر قلابي در شوراي شهربابل

غفارآري-عضو شوراي شهربابل- ادعا کرد که "نجابتي"عضو ديگر اين شورا تحصيلات تکميلي ندارد و مدرک دکترايش قلابي است.وي از حسن فلاح-رييس شوراي شهر بابل- تقاضاکردکه«اين آقا(نجابتي)مدارکش را به ما بدهدتا ما بتوانيم سئولاتي که از ما مي شود مبني بر اين که ايشان مدرک دکترا دارند يا نه را جواب بدهيم.»آري ادامه داد:«الان بحث اين است که نجابتي سيکلش را هم ندارد و ما فعلا" در حال بررسي هستيم.»گفتني است نجابتي مدتي است در حضور افکار عمومي و خبرنگاران حاضر نمي شودو با آنها گفت و گو نمي کند.    ©2013 APG.ir