تعداد بازدید: 2804

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 2 آبان 1384-0:0

چهارشنبه بازار آمل از نگاه دوربين

مجموعه نگاره هاي چهارشنبه بازار آمل و آغاز فصل صيد در مازندران.


بابک برزويه و جواد مقيمي-عکاسان farsnews -نگاره هاي جالبي را ازچهارشنبه بازار سنتي آمل و نيز آغاز فصل صيد در مازندران در سايت خبرگزاري فارس در معرض ديد قرار داده اند.

بري ديدن اين عکس ها به نشاني زير برويد:http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8407270346

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8407230550

     ©2013 APG.ir