تعداد بازدید: 3709

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 4 آبان 1384-0:0

افشين علا :شعر موج نوي ما با مخاطب ارتباط ندارد

افشين علا-شاعر نوري- گفت: مقام معظم رهبري بر شعر و ادبيات اشراف كامل دارند و رهنمودهايي كه در اين زمينه به شاعران مي‌دهند واقعا كارساز است.


اين شاعر مازندراني درباره جلسه ديدار شاعران با مقام معظم رهبري گفت: اين ديدار كه هر سال اتفاق مي‌افتد، بسيار مغتنم است، زيرا بيانات مقام معظم رهبري درباره شعر و ادبيات براي همه شاعران مفيد است.
وي ادامه داد: البته در اين جلسه معظم له بيشتر به اشعار شاعران گوش مي‌دهند، اما همان چند نكته‌اي را هم كه مي‌فرمايند سرشار از ظرايف است.

شاعر" لي لي لي حوضک" و"يک سبدبوي بهار" اظهار داشت: نكته مهم فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه ارتباط شعر با مخاطبان بود، اين كه شعر بايد در وهله اول بتواند با مخاطب خود ارتباط برقرار كند، حتي اگر ما به شعر نمادين و سمبليك هم گرايش داشته باشيم، بايد ظاهر كلام ما به گونه‌اي باشد كه اين ويژگي را دارا باشد.
اين شاعر گفت: مقام معظم رهبري ضعف عمده شعر مدرن روزگار ما را عدم ارتباط با مخاطب عنوان كردند و فرمودند مفاهيم عميقي كه پشت اين اشعار پنهان شده هر چند كه داراي پيچيدگي‌هاي شعري هستند اما به دليل عدم ارتباط با مخاطب اين مفاهيم و پيچيدگي‌ها ضايع مي‌شوند. 
اين شاعر نوري ادامه داد: من نيزمعتقدم در شعر شاعران موج نوي ما اين ضعف وجود دارد، اما شعر شاعران انقلاب توانسته است با مخاطب وسيعي ارتباط برقرار كند.(farsnews)    ©2013 APG.ir