تعداد بازدید: 2031

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 5 آبان 1384-0:0

آب = بنزين

رانندگان تعدادي از وسايل نقليه قائم شهر به جاي بنزين، آب به داخل باك خودروهاي خود ريختند.


اين رانندگان كه چند روز پيش براي سوخت گيري به جايگاه پمپ بنزين منطقه تالار پشت قائم شهر مراجعه كرده بودند، پس از پر كردن باك وسيله نقليه، در حين خروج از جايگاه سوختي دچار مشكل فني و خاموش شدن خودرو شدند. با اضافه شدن تعداد وسايل نقليه، رانندگان پي به آلودگي و وجود آب زياد در بنزين اين جايگاه سوختي بردند.

رانندگان پس از ساعت ها معطلي و ابراز نارضايتي از وضعيت ايجاد شده، برخورد مراجع ذي صلاح با عاملان و مسببين اين واقعه راخواستار شدند.
اين گزارش حاكيست نماينده واحد كنترل و كيفيت شركت نفت ناحيه ساري با حضور در جايگاه، وجود آب در برخي از پمپ ها را تائيد كرد كه با تخليه آب و رفع آلودگي، عرضه عادي بنزين در اين جايگاه سوختي از سر گرفته شده است.
به گفته عباس اسكندري مسئول جايگاه سوختي تالار پشت قائم شهر، در آخرين مرحله خريد بنزين مقدار 000،30 ليتر بنزين توسط يك تانكر حمل سوخت در اين جايگاه تخليه شده كه علل وجود آب در بنزين توسط كارشناسان از مبدأ تا مقصد و يا مخزن اين جايگاه در دست بررسي است.با عادي شدن عرضه بنزين در اين جايگاه، رانندگان وسايل نقليه متوقف شده با تخليه آب موجود در باك بنزين، بار ديگر اقدام به سوخت گيري كردند.(irib)    ©2013 APG.ir