تعداد بازدید: 1876

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 5 آبان 1384-0:0

کلاس مشارکت!

کميته آموزشي جبهه مشارکت(شاخه مازندران)،از مدتي پيش کلاس هاي آموزشي شاخه جوانان خود را آغاز کرد.


در دومين جلسه از اين جلسات که از اول ماه رمضان آغاز شده است، "رستم زاده"-عضو شوراي منطقه و رييس شاخه جوانان مازندران ، به آموزش "مباني جامعه شناختي توسعه" پرداخت.

قاسمي-عضو شوراي منطقه و دبير شاخه جوانان مشارکت استان -نيز گزارشي از کنگره هشتم حزب ارائه کرد. اين جلسات دوهفته يک بار برپا خواهد شد.

گفتني است شاخه مازندران حزب مشارکت  بعد از شکست اصلاح طلبان در انتخابات گذشته فعاليت هاي اين چنيني خود را شدت بخشيده است.اين حزب از سوي آگاهان و کارشناسان با انتقاد جدي در استان روبه روست.    ©2013 APG.ir