تعداد بازدید: 1800

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 5 آبان 1384-0:0

در کاشت اوليم ، در برداشت هفتم!

گزارشي درباره وضعيت نامطلوب توليد مركبات درمازندران.


سالانه صدها تن مركبات توليدى استان مازندران به علت فقدان امكانات بسته بندى، ظرفيت ناكافى صنايع تبديلى و بازاريابى ضعيف به ضايعات تبديل مى شود. به اعتقاد شمارى از باغداران در مازندران، مديريت مراحل توليد تا عرضه مركبات به بازار همچنان دچار نابسامانى است.
عده اى از بازرگانان نيز كه به انتقادكنندگان اين وضعيت پيوسته اند، خواستار ساماندهى صدور مركبات هستند و مى گويند: به رغم آنكه ميزان توليد مركبات مازندران در كشور حرف اول را مى زند، صادرات مركبات به علت بى برنامگى سالانه از ۷۰ تا ۸۰ هزار تن فراتر نرفته است.
به گفته آنان، سازمان حمل ونقل و پايانه ها، وزارت بازرگانى و ديگر زيرمجموعه هاى مرتبط با اين وزارتخانه كاملاً در چگونگى شناسايى موانع افزايش صدور و عملكرد قيمت تضمينى مركبات، مستقيماً مسؤول هستند و افزون بر آن سازمان مديريت و برنامه ريزى در مازندران نيز با هدف توسعه اين استان نقش كليدى دارد.
سازمان جهاد كشاورزى مازندران نيز پيش بينى كرده است، امسال از ۹۴ هزار هكتار باغهاى مركبات در اين استان حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن محصول برداشت مى شود كه در مقايسه با سال گذشته ۳‎/۵ درصد رشد يافته است.
از سويى ديگر كارشناسان اين سازمان مى گويند: در شرايطى كه مازندران از نظر توليد و سطح زير كشت در رده نخست كشور قرار دارد و با كسب مقام هفتم توليد مركبات، داراى وجهه جهانى است، دولت بايد به اين باور رسيده باشد كه با ساماندهى و حمايت از افزايش صدور اين محصول، حداقل بازار مركبات روسيه فدراتيو، كشورهاى آسيايى مديترانه و حاشيه خليج فارس توسط صادركنندگان ايرانى تسخير شود.
به اعتقاد اين عده، اگر باغداران و صادركنندگان مركبات، كيفيت و بسته بندى مناسب و منطبق با استانداردهاى جهانى را رعايت كنند، مازندران سالانه قابليت آن را دارد تا بيش از ۴۰۰ هزار تن مركبات خود را صادر كند.
به گفته مسؤولان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مازندران، اگر سالانه حتى ۲۰ درصد از توليد سالانه مركبات اين استان به صورت استاندارد صادر شود، حداقل سالانه بيش از ۳۰۰ هزار دلار درآمد ارزى نصيب باغداران مازندران مى شود.
«سيدحسين ميرتبريزيان» مدير باغبانى سازمان جهاد كشاورزى مازندران، ميزان ضايعات مركبات از مجموع توليد سالانه را در اين استان ۲۲ درصد اعلام كرد و گفت: اگر اجراى طرح كاهش ضايعات و بالا بردن كيفيت اين محصول جدى گرفته شود، اين برنامه به ۶۰۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكى نياز دارد.
وى با بيان اينكه در مازندران ۷ كارخانه تبديلى مركبات وجود دارد كه تنها مى تواند ۱۵۰ تن مركبات را جذب كند، تصريح كرد: سالانه ۳ ميليون و ۸۸۰ هزار تن انواع مركبات در ۲۵۷ هزار هكتار باغهاى زيركشت اين محصول در مناطق شمالى ، مركزى و جنوبى كشور توليد مى شود كه ۳۴‎/۴ درصد اين باغها در مازندران با ۸۷ درصد درختان بارور و ۱۲‎/۹ درصد نهال مستقر هستند.
هم چنين در اين راستا«صالحى» سرپرست استاندارى مازندران نيز معتقد است، اجبارى شدن صادرات مركبات در برنامه چهارم امرى الزامى است و سازمانهاى بازرگانى، جهاد كشاورزى و اداره كل استاندارد بايد حداقل هاى استاندارد را لحاظ كنند تا شوراى عالى استاندارد نظر قطعى خود را اعلام كند.(iran-newspaper)    ©2013 APG.ir