تعداد بازدید: 1908

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 5 آبان 1384-0:0

تك نوازي مرد 3 هزار ساله در گور

تازه ترين كاوش هاي باستان شناسان در محوطه 7هزار ساله گوهر تپه به كشف يك وسيله ناشناخته از جنس استخوان در كنار يك اسكلت منجر شد كه به اعتقاد برخي موسيقي دانان برجسته مازندران به ساز قره ني شباهت دارد.


اگر بررسي هاي باستان شناسان به اثبات اين ادعا بينجامد اين شي 3هزار ساله قديمي ترين ساز كشف شده در حاشيه درياي خزر است.
به اعتقاد باستان شناسان اگر فرضيه ساز بودن اين شيء اثبات شود، تاريخ موسيقي در ميان ساكنان حاشيه درياي خزر دگرگون شده و 1000 سال ديگر به عقب مي رود.
در اين باره «علي ماهفروزي»، سرپرست هيات كاوش هاي باستان شناسي در گوهر تپه مازندران گفت: «اين شئي از شاخ گوزن ساخته شده و به انتهاي آن يك ورق مفرغي با 7 عدد ميخ پرچ شده بود. روي اين شئي استخواني چند سوراخ ديده مي شود. دو تن از موسيقي دانان برجسته مازندران اعتقاد دارند اين شئي شبيه قره ني است و با توجه به سوراخ هاي روي آن احتمال اثبات اين ادعا مي رود.»
هنوز بررسي‌هاي انسان شناسي روي اين اسكلت انجام نشده ‌است اما با توجه به درشت بودن استخوان‌هاي اسكلت و وجود خنجر در كنار آن، باستان شناسان احتمال مي‌دهند اين اسكلت متعلق به يك مرد باشد. با اين حال براي اثبات آن نظر، نياز به نظر كارشناسي يك انسان شناس است. در كنار اين اسكلت النگو و گردنبند نيز پيدا شده است. همچنين در اطراف سر اين اسكلت يك نوار برنزي و يك ورق مفرغي قرار دارد.
در همين حال ماهفروزي گفت: « در كنار اين اسكلت ظرفي شبيه جام و يك پيمانه نيز قرار دارد. »
به گفته موسيقي دانان مازندران با توجه به گزارش هاي مورخين، قديمي ترين تاريخ استفاده از موسيقي در حاشيه درياي خزر مربوط به زمان اشكانيان است.
ماهفروزي گفت: «با كشف شئي استخواني، تاريخ موسيقي در حاشيه درياي خزر هزار سال ديگر به عقب مي رود و اين نمايانگر تحول فرهنگي و پيشرفت ساكنين اين منطقه در 3000 سال پيش بوده است. امروزه نيز در مناطق مختلف مازندران از جمله در روستاهاي بخش هاي شمالي و جنوبي گوهر تپه از اين ساز استفاده مي شود.جالب اين جاست كه هنوز هم قره ني را از شاخ گوزن مي سازند.»
گوهر تپه يکي از بزرگترين محوطه‌هاي باستاني استان مازندران است که بيش از 50 هکتار وسعت دارد. کاوش‌هاي باستان‌شناسي در اين محوطه باستاني حاکي از آن است که ساکنان اين تپه باستاني داراي نظام‌هاي متعدد اجتماعي، اقتصادي و سياسي بوده اند. تا اين لحظه علت ترک گوهر تپه آشکار نشده است و کشف اين موضوع نياز به کاوش‌هاي بيشتري دارد.(chn)


    ©2013 APG.ir