تعداد بازدید: 1800

توصیه به دیگران 1

جمعه 6 آبان 1384-0:0

پرتقال هاي آفريقايي در مازندران چه مي کند؟

باز هم در فصل عرضه مركبات وارد كنندگان حرفه اي محصولات كشاورزي براي شكستن بازار قيمت مركبات و به اصطلاح تو سر قيمت مركبات زدن دست به كار شده اند.


 سال ها است كه اين عوامل خسارات هنگفت و جبران ناپذيري را به توليد كنندگان اصلي مركبات به ويژه در شمال كشور تحميل مي کنند. همه ساله هم عليه جريان واردات بي رويه در مجلس موضع گيري مي شود ولي درست در حساس ترين موقعيت واردات به وسيله عوامل مرتبط با وزارت بازرگاني به آساني و بدون وجود هيچ مانعي صورت مي گيرد وبازار از مركبات وارداتي پر مي شود.

امسال شنيده شد كه پرتقال ها به جاي اين كه از پاكستان وارد شود از آفريقاي جنوبي وارد شد! شايد اين مسئله پاداش همراهي و ياريگري اين كشور در قضيه پيشنهاد توليد اورانيوم در آن كشور به وسيله ايران باشد.

به هر صورت به اعتقاد بنده رقم خسارت وارده بر كشاورزان مازندراني در سال گذشته فقط از بابت كاهش قيمت فروش بالغ بر 150 ميليارد تومان بوده است. مضافاً اين كه در تعداد زيادي از باغ ها به دليل گراني هزينه هاي برداشت به برداشت محصول اقدام نشد و بدون صرفه بودن آن به قطع درختان و تبديل تعداد زيادي از باغ ها به چيزهاي ديگر شد.

 فكر مي كنم همين مختصر براي نشان دادن جهت كافي باشد. تا نظر شما چه باشد.

فرستنده : غلامعلي رنجبر - (ali.ranjbar)    ©2013 APG.ir