تعداد بازدید: 1804

توصیه به دیگران 1

شنبه 7 آبان 1384-0:0

افغاني ها اهالي کندلوس را نگران کرده اند

حضور اتباع افغاني در كندلوس کجور، به بهانه كار در اين منطقه، رعب و وحشت را ميان مردم اين منطقه به وجود آورده است.


 اين عده از افاغنه، شبانه به برخي از خانه هاي مردم رفته، به قصد سرقت موجبات رعب و وحشت اهالي منزل را فراهم مي كنند. شوراي اسلامي كندلوس از اين قضايا باخبر است،اما تاكنون اقدامي نکرده است.گفتني است حضور اتباع افغانستان در ايران از مدت ها قبل غير قانوني اعلام شده است .

محمد حسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir