تعداد بازدید: 1768

توصیه به دیگران 1

شنبه 7 آبان 1384-0:0

کندلوسي ها "تيرما سيزده شو" را جشن مي گيرند

به همت جمعي از جوانان كندلوس مراسم جشن تير ماه سيزده شو در اين منطقه بر پا خواهد شد.


 اين مراسم به منظور احيا و آشنايي نسل جديد با فرهنگ و آداب و سنن گذشتگان برپا مي شود.گفتني است جشن تيرماسيزده شو ،شب 12آبان ماه خورشيدي در مناطق مختلف مازندران برگزار مي شود.
محمد حسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir