تعداد بازدید: 2009

توصیه به دیگران 1

شنبه 7 آبان 1384-0:0

کجوري ها تلويزيون محلي تماشا نمي کنند

با وجودافتتاح فرستنده پر قدرت تلويزيوني نمك آبرود، مردم كجور هم چنان از دريافت برنامه هاي شبكه طبرستان محروم اند.


 چندي پيش در پي افتتاح فرستنده پر قدرت تلويزيوني نمك آبرود در غرب مازندران، مسئولان صدا و سيماي مركز مازندران اعلام كردند كه مشكل دريافت برنامه هاي تلويزيوني اعم از ملي و استاني در اين منطقه برطرف شده است و غرب مازندران از پوشش 100 درصدي اين فرستنده برخورداراست.

اما هنوز روستاهاي بخش كجور شهرستان نوشهر پس از افتتاح اين فرستنده پرقدرت(؟)در نمك آبرود هرگز برنامه هاي تلويزيوني شبكه طبرستان را دريافت نکرده اند.

در حال حاضر مردم كجور هم چنان به برنامه هاي استاني مركز گيلان كه بدون افتتاح فرستنده اي در غرب مازندران ،در اين بخش قابل رويت است، اكتفا مي كنند. شايد برگي از تاريخ برگشته باشد و اين اسرار كجوري ها با افتتاح فرستنده پرقدرت نمك آبرود هويدا شده كه آنان گيلاني هستند نه مازندراني!

محمد حسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yahoo.com)    ©2013 APG.ir