تعداد بازدید: 1791

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 8 آبان 1384-0:0

ساري استاندارد نيست!

يادداشتي درمورد توسعه نيافتگي مرکز استان.


قابليت‌هاي مازندران ناديده گرفته شده است
شهرستان ساري به عنوان مرکز استان مازندران يکي از وسيع‌ترين شهرستان هاي اين استان از نظر مساحت به شمار مي‌رود که داراي بخش هاي کوهستاني، جلگه‌اي و ساحلي است اما از قابليت‌ها و توان مندي‌هاي اين شهرستان آن طوري که بايد استفاده لازم نشده است.

 در حال حاضر اگر نگاهي گذرا به وضعيت اين شهرستان داشته باشيم به اين نکته اساسي پي خواهيم برد که مهم‌ترين توان مندي اين شهرستان يعني جاذبه‌هاي گردشگري آن مورد غفلت واقع شده است، به طوري که سواحل درياي آن کاملا در اختيار پلاژها و استراحت گاه‌هاي دولتي و خصوصي درآمده است و از طرفي ديگر در چند سال اخير شاهد سرمايه گذاري‌هاي جدي در زمينه گردشگري و جذب گردشگري در اين شهرستان نبوده‌ايم.

در زمينه توسعه صنايع در اين شهرستان هم بايد گفت کارخانجات بزرگ در دست ساخت، همه مربوط به سال هاي گذشته است که علي رغم گذشت سال هاي متمادي به بهره برداري نرسيده‌اند.

 به لحاظ توسعه شهري اين شهرستان در بسياري از جهات تا رسيدن به استانداردهاي لازم فاصله زيادي دارد. به طوري که بافت قديمي شهر دائما" درحال فشار است و براي برون رفت شهر از فشارهاي فراوان ترافيکي و جمعيتي اقدام موثري تاکنون صورت نگرفته است.

مسئله اي که درحال حاضر بيش ازپيش شهر را تحت فشار قرار داده است مشکل مربوط به جمع‌آوري زباله اين شهرستان و دفع بهداشتي آن است که به دليل مجهز نبودن اين شهرستان به دستگاه زباله‌سوز و کمپوست، زباله‌هاي آن در شهرستان‌ها و استان‌هاي هم جوار دفع مي‌شود!

  جمعيت ساري روز به روز درحال افزايش است و کوچک ترين بي‌توجهي به امر توسعه اين شهرستان  عواقب دردناک و به مراتب بزرگ تر و بيشتري را در پي خواهد داشت.  (khorasannews)    ©2013 APG.ir