تعداد بازدید: 1779

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 10 آبان 1384-0:0

«پيروز مجتهدزاده» براي خزر سخنراني مي کند

مرکز مطالعات عالی بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همایش رژیم حقوقی دریای خزر، چالش ها، چشم اندازها را برگزار می کند.


 این همایش با سخنرانی دکتر پیروز مجتهدزاده، رییس موسسه یوروسیک لندن و استاد مازندراني دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مهرداد ناظمی، استاد دانشگاه و مجتبی دمیرچی، رییس دبیرخانه مسایل دریای خزر سه شنبه 24/8/84 از ساعت 16 بعد از ظهر در مرکز مطالعات عالی بین المللی واقع در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران برگزار می شود.(iscanews)     ©2013 APG.ir