تعداد بازدید: 1978

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 10 آبان 1384-0:0

اين پليس خشن!

نيروي انتظامي ،امروز هم با اعمال خشونت ، كارگران معترض فرش البرز را كه بيش از 7 ماه است حقوق نگرفته‌‏اند ، به داخل مسجد جامع بابلسر راند .


تجمع اعتراض آميز و اعتصاب كارگران شركت "فرش البرز بابلسر" كه از صبح ديروز آغاز شده بود ، وارد دومين روز خود شد ؛ اين در حالي است كه اين بار نيز نيروي انتظامي ، كارگران را با خشونت به داخل مسجد جامع شهر راندند .
 با وجود برخود نيروي انتظامي ، تجمع اعتراض آميز و تحصن كارگران در مسجد جامع بابلسر هم چنان ادامه دارد و هر لحظه بر تعداد معترضان افزوده مي‌‏شود .
 اعتراض كارگران شركت فرش البرز ، براي دريافت 7 ماه حقوق معوقه و بازگشت به كار صورت گرفته است .
اين در حالي است كه فرماندار بابلسر ، پيگيري حقوق كارگران معترض را در چهارچوب تعيين شده مسووليت قانوني خود بيان كرده و از شدت گرفتن اعتراضات كارگران و تضييع حقوق آنان ابراز نگراني مي‌‏كند.(ilna)


    ©2013 APG.ir