تعداد بازدید: 1798

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 11 آبان 1384-0:0

نيمه تعطيل تا تعطيل!

رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران گفت: در حال حاضر 28 واحد معدني به علت عدم توانايي مالي و فني و تنش هاي اجتماعي در مناطق تحت فعاليت در حالت نيمه تعطيل قرار دارند.


نبي حبيبي افزود:شمار معادن فعال مازندران را 118 واحد است.

وي افزود: امسال 17 فقره مجوز برداشت از معادن مازندران صادر شد كه اين ميزان 70 درصد افزايش نشان مي دهد.(kayhanenews)    ©2013 APG.ir