تعداد بازدید: 2043

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 11 آبان 1384-0:0

سردرازان

انسان شناسان موفق شدند در گوهر تپه مازندران سرنخ هايي را از انسان هايي با نژاد سردراز كامل شناسايي كنند.


مطالعات انسان شناسي در گوهر تپه مازندارن به شناسايي ردپاي انسان هايي با نژاد سر دراز كامل در اين محوطه باستاني منجر شد. اين نژاد از نادر ترين نژاد هاي شناسايي شده در ايران است.
گوهر تپه مازندارن يكي از مهم ترين محوطه هاي باستاني كشور محسوب مي شود كه در استان مازندران واقع شده است.

اين محوطه باستاني تاكنون بخش وسيعي از شيوه هاي سكونت بشر در 5 هزار سال پيش را آشكار كرده است. تازه ترين مطالعات انسان شناسي روي گورهاي بدست آمده در گوهر تپه نژاد مردم ساكن اين منطقه در 3000 سال پيش را نشان داده است.
«فرزاد فروزانفر»، انسان شناس پژوهشكده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با اشاره به آغاز مطالعات انسان شناسي در گوهر تپه مازندران گفت:‌ «چهارمين فصل از كاوش هاي باستان شناسي در گوهر تپه رو به اتمام است و اسكلت هاي بي شماري نيز بدست آمده است. مطالعه روي اين اسكلت ها تا كنون منجر به شناسايي گونه انسان هاي سر دراز كامل شده است كه پيش از اين نيز در گورستان لفورك سواد كوه مازندارن كشف شده بود.»
او در ادامه گفت: «سردرازهاي كامل نوعي نژاد هستند كه كم تر در ايران ديده شده است و تاكنون در گورستان لفورك سواد كوه و خرند سمنان ديده شده اند. شناسايي اين نژاد در ايران حائز اهميت است زيرا اكثر گورهاي بدست آمده در كشور مربوط به سردرازها مي شوند وكمتر سردراز كامل در اين گورستان ها ديده شده است.»
نژادهاي بشري در دنيا به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند كه عبارتند از سردازها، سردرازهاي كامل و سرگردها. كشف نژاد سردرازهاي كامل در حالي در گوهر تپه مازندران كشف مي شود كه امروزه از اين گونه نژادي در استان وجود ندارد.
فروزانفر با اشاره به مطالعات ريخت شناسي جمجه در گوهر تپه مازندران گفت: «مطالعات مورفولوژي ( ريخت جمجه شناسي ) در گوهر تپه نشان از شباهت هاي بسياري ميان اين نژاد اين اقوام و برخي اقوام ساكن در لفورك سواد كوه دارد. همچنين كاوش هاي سال جاري در خرند نيز منجر به شناسايي چند نمونه انسان سردراز كامل شد كه شباهت هاي بي شماري با نژاد اسكلت هاي گوهر تپه مازندران دارد.»
پيش از اين نيز شباهت اشياء بدست آمده از خرند سمنان با گورستان هاي باستاني مازندارن مسير كوچ عشاير خرند از حاشيه درياي خزر به دشت سمنان را اثبات كرده بود.
به همين علت تيمي از باستان شناسان مازندران، گيلان و سمنان قصد دارند تا حوزه جنوبي درياي خزر را مورد بررسي و شناسايي قرار دهند.
مازندران يكي از باستاني ترين مناطق ايران محسوب مي شود. كاوش هاي باستان شناسي در اين استان نشان مي دهد كه استان مازندارن از 400 هزار سال پيش تاكنون محل زندگي بشر بوده و حدود 5 هزار سال پيش شهر نشيني در اين استان به شكوفايي رسيده است.

گوهر تپه مازندران بزرگترين گواه اين ادعا است.
حفاري هاي باستان شناسي در گوهر تپه از2 ماه قبل آغاز شده است و تلاش هيات باستان شناسي مشخص كردن شيوه هاي شهر نشيني بشر در 5000 سال پيش بوده است كه به خوبي در گوهر تپه ديده مي شود.(chn)    ©2013 APG.ir