تعداد بازدید: 1833

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 12 آبان 1384-0:0

امروز در تاريخ : جشن باستاني تيرماسيزده شو

امروز 12 آبان ماه خورشيدي برابر است با 13 تيرماه باستاني تبري و زمان برگزاري جشن تيرگان.


 در ايران قديم  در هر ماه روزي را که نام آن با نام ماه يکي مي شد، جشن مي گرفتند(هم چون فروردين گان،مهرگان و...)

از اين جشن هاي 12 گانه تنها تيرگان در مازندران برجا مانده است و کم و بيش در نقاط کوهستاني اين استان برگزار مي شود.

تيرماسيزده شو با برپايي آيين ها و آماده کردن خوراکي هاي 13 گانه جشن گرفته مي شود.اين مراسم به لال لالي شو هم معروف است.

براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر در اين زمينه به مقاله دکتر روح الاميني در نشاني http://www.mazandnume.com/default.asp?PNID=V4399 مراجعه کنيد.

مازندنومه رسيدن اين جشن کهن را به مازندراني ها شادباش مي گويد.    ©2013 APG.ir