تعداد بازدید: 4156

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 7 تير 1383-0:0

8دانش آموز ممتاز مازندراني به مرحله سوم المپيادهاي علمي كشور راه يافتند

8 دانش آموز ممتازو ساعي مازندراني با كسب امتياز لازم به مرحله سوم المپيادهاي علمي رياضي ، فيزيك ، كامپيوتر، شيمي و زيست شناسي كشور راه يافتند


8دانش آموز ممتاز مازندراني به مرحله سوم المپيادهاي علمي كشور راه يافتند 8 دانش آموز ممتازو ساعي مازندراني با كسب امتياز لازم به مرحله سوم المپيادهاي علمي رياضي ، فيزيك ، كامپيوتر، شيمي و زيست شناسي كشور راه يافتند در مرحله دومالمپيادهاي علمي كشور كه در ارديبهشت83 از سوي باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش با همكاري سازمان آموزش و پرورش استان در ساري برگزار شده بود 294 دانش آموز برگزيده مرحله اول ، شركت نموده بودند كه از اين تعداد 8 نفر موفق شدند باكسب امتيازات لازم به مرحله سوم المپيادهاي علميكشور راه پيدا كنند اسامي دانش آموزان برگزيده بدين شرح است المپياد رياضي : سيد جليل كاظمي تبار از بابل المپياد فيزيك : بهنود فرازمند از ساري المپياد كامپيوتر : برنا فرازمند از ساري ، بهين مولايي از بابل المپياد شيمي : مبين خيرخواهان از ساري ، مجتبي شريف زاده از بابل المپياد زيست شناسي : فيض ا... ابراهيم نيا از آمل ، فرزين روزافزاي از آمل پذيرفته شدگان مرحله دوم رشته هاي رياضي ، فيزيك ، كامپيوتر، شيمي و زيست شناسي مي بايست در دوره ويژه آموزشي باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش كه ازروز شنبه سيزدهم تيرماه در تهران برگزار ميشود شركت نمايند در پايان دوره اعضاي تيم هاي ملي المپيادهاي علمي كشور انتخاب و پس از گذراندن دوره هاي فشرده آموزشي ويژه در تابستان 84 به المپيادهاي علمي جهاني اعزام ميشوند


    ©2013 APG.ir