تعداد بازدید: 2177

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 آبان 1384-0:0

حکايت مردي که راي نداد

سيدحسين‌ گوهريان‌ - بابل‌


آقاي‌ رييس‌جمهور، دروغ‌ چرا، عرض‌ شود،صاحب‌ قلم‌ در اعتراض‌ به‌ عملكرد ناصواب‌ سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌ به ويژه‌ ناكارآمدي‌ مديريت‌ آن‌ در استان‌ مازندران‌ كه‌ موجبات‌ تضييع‌ حقوق‌ و سرگرداني‌ و... مرا فراهم‌ آورد، به‌ اتفاق‌ اهل‌ خانواده‌ در انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ شركت‌ نكرديم.

‌ البته‌ به‌ ياد دارم‌، در فصل‌ انتخابات‌ با چهره‌سازي‌ و... از شما، مبني‌ بر اين كه‌، رجايي‌ ديگري‌ مي‌آيد قوت‌ قلبي‌ شد، براي‌ آلام‌ديدگان‌ و آن‌ روي‌ سكه‌، اين‌ تصور در جامعه‌ بشدت‌ شيوع‌ يافت‌، با آمدن‌ شما، در گام‌هاي‌ اوليه‌ در سيستم‌ مديريتي‌ و... تغييرات‌ اساسي‌ و جدي‌ شكل‌ مي‌گيرد و با گام‌هاي‌ بعدي‌ پول‌ نفت‌ بر سر سفره‌ مردم‌ خواهد رفت‌.

 آقاي‌ رييس‌جمهور به‌ لطف‌ خدا، نه‌ امروز بلكه‌ براي‌ فردا مطالبه‌ رنگين‌ شدن‌ سفره‌ خانواده‌ام‌ را با پول‌ نفت‌ ندارم‌، البته‌ به‌ عنوان‌ احدي‌ از آحاد مردم‌ بر خود فرض‌ مي‌دارم‌ تا معروض‌ بدارم‌، حال‌ كه‌ بر اريكه‌ قدرت‌ تكيه‌ زده‌ايد، خواسته‌ ناخواسته‌ وارث‌ معايب‌ و محاسن‌ وضع‌ موجود خواهيم‌ بود، اين كه‌ چه‌ خواهيد كرد پيشداوري‌ منطقي‌ به‌ نظر نمي‌رسد، لذا اميدوارم وزير محترم‌ رفاه‌ و تامين‌ اجتماعي‌ فردي باشد كه‌ بتواند از بدو خدمت‌ تا پايان‌ كارش‌ بر افعال‌ سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌ و مديران‌ آن‌ نگاه‌ ويژه‌يي‌ داشته‌ باشد تا اينان‌ با بي‌تفاوتي‌ و عدم‌ پاسخگويي‌، با اجحاف‌گري‌، شادمانه‌ نان‌ مردم‌ را از سر سفره‌ به‌ يغما نبرند و امروز متوسل‌ شدن‌ امثال‌ نگارنده‌ به‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ به‌ جهت‌ احقاق‌ حق‌ خود دليلي‌ است‌ بر اين‌ مدعا و اصلح‌ آن كه‌ فقط‌ و فقط‌ براي‌ رضاي‌ خدا، به طور ناگهاني‌ بازديدي‌ از دبيرخانه‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ داشته‌ باشيد و آن گاه‌ انصاف‌ خواهيد داد حضور خيل‌ شاكيان‌ خسته‌ و سرگردان‌ و... حكايت‌ از ضعف‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ و... و ناكارآمدي‌ مديران‌ آن‌ دارد.(etemaad)    ©2013 APG.ir