تعداد بازدید: 2182

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 22 آبان 1384-0:0

عزل و نصب هاي خانم رييس

سيدخلاق ميرنيا -رييس سابق دانشگاه مازندران- به عنوان آموزش سازمان محيط زيست کشور انتخاب شد.


آخرين اخبار منتشره از سازمان محيط زيست حاكى است يوسف حجت معاون محيط زيست انسانى و توسعه اين سازمان نيز از سمت خود بركنار شده است. در متن حكم فاطمه جوادي آملي-رييس سازمان حفاظت محيط زيست آمده است: از تاريخ ۱۵/۸/۸۴ هيچ گونه مسئوليتى در سمت معاونت محيط زيست انسانى نداشته و موظف هستيد تا پايان آذرماه سال جارى نسبت به تسويه حساب اقدام و همكارى لازم را جهت تحويل و تحول معاونت فوق به عمل آوريد. بركنارى يوسف حجت در حالى صورت مى گيرد كه هنوز فرد جديدى براى اين سمت معرفى نشده است.

 با اين حال فاطمه جوادى ، سيدخلاق ميرنيا را كه پيش از اين توسط وى به عنوان معاون آموزش اين سازمان برگزيده شده بود، با حفظ سمت به معاونت فعلى محيط زيست انسانى و توسعه سازمان حفاظت محيط زيست برگزيده است.    ©2013 APG.ir