تعداد بازدید: 2046

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 23 آبان 1384-0:0

فقط يک درصد!

78 هزار جوان جوياي کار مازندراني براي دريافت وام اشتغال در سال جاري ثبت‌نام کرده اند که فقط به هزار نفر وام پرداخت خواهد شد.


گفته مي شود اعتبارات اين صندوق از 210 ميليارد ريال امسال به 12 ميليارد ريال کاهش يافته است. در اين طرح به جوانان جوياي کار 5/2 تا 5 ميليون تومان وام اشتغال زايي با کارمزدي 4 درصد و بازپرداخت 5 ساله پرداخت مي‌شود.


    ©2013 APG.ir