تعداد بازدید: 2238

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 23 آبان 1384-0:0

استثمار

دريابيگي دبير خانه كارگر استان مازندران گفت: با طرح خصوصي‌سازي زمينه‌هاي پيدايش شركت‌هاي پيمانكاري كارگران درکشور فراهم شد و کارگران به استثمار گرفته شدند.


 این درحالی است که بيش از 60 درصد كارگران ايران امنيت شغلي ندارند.وي گفت: کارگران خواستار حذف پديده شوم قراردادهاي موقت می باشند. وي ادامه  داد:مناسب ترین اقدام مجلس رای به طرح فراكسيون كارگري برای لغو این قانون است.

دریابیگی حاصل سرشماري و آمارگيري از بیکاری درکشور را نادرست دانست و گفت که این آمار ها بر مبناي معيارهاي شغل پايدار و اصلي نيست. در مازندران به لحاظ واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و كارخانجات به بخش خصوصي علاوه بر اينكه شغلي ايجاد نشده، بلکه حدود 20 هزار کارگر از شرق تا غرب مازندران شغل خود را از دست دادند.

وي گفت:آمار 9 درصد نرخ بيكاري استان مازندران نادرست است.

با همه این سختی ها، آنها که شاغل می مانند، به پایان کار و دوران بازنشستگی می رسند و دشواری معیشت به نوع دیگری ادامه می یابد.

بيش از 80 درصد بازنشستگان ایران در کمند مشكلات مالي اند و نمی توانند زندگی خود را تامین کنند. تا سال1370 افزايش هزينه زندگي 2/224 درصد و مقدار افزايش مستمري بازنشستگي 3/123 درصد بود و لذا قدرت خريد بازنشسته در اين سال‌ها به نصف تقليل يافته است.(peiknet)©2013 APG.ir