تعداد بازدید: 1983

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 24 آبان 1384-0:0

بوي نفت به مشام کجوري ها نمي رسد

قیمت نفت درمنطقه کجور بسیار گران و سرسام آور شده است.


 به دليل کمبود نفت ، مردم کندلوس و روستاهای اطراف  هر گالن 20 لیتری را  650 تومان مي خرند.  این در حالی است که کمتر خانواری قدرت خرید سوخت برای یک دوره سرمای زمستانی را دارند.کمبود نفت در فصل سرما مشکل قديمي اهالي کجور است.

محمد حسین ملایی کندلوسی - (kandelous_village@yahoo.com)    ©2013 APG.ir