تعداد بازدید: 2406

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 26 آبان 1384-0:0

انتقاد ممنوع!

رييس دانشگاه آزاد يكي از شهرهاي مازندران با گشودن در تابلو واحد فرهنگي اين مركز، تمامي مطالب انتقادي را جمع آوري و پاره كرد.


وي كه نماينده دانشگاه هاوايي در مازندران نيز هست در جريان بازديد از بخش هاي مختلف دانشگاه آزاد و هنگامي كه با مطالب انتقادي پيرامون ضعف فرهنگي و اخلاقي در اين دانشگاه مواجه شد، دست به اين اقدام غيرمنتظره زد.
او  اقدام خويش را تاييد پذيرفته و علت آن را «مشخص نبودن نام روزنامه مربوطه» عنوان كرده است!(kayhannews)


    ©2013 APG.ir