تعداد بازدید: 2324

توصیه به دیگران 1

شنبه 28 آبان 1384-0:0

زمين خواري ممنوع

با صدور احكام قضايي ويژه، يك هزار و 500 هكتار از اراضي دولتي ساحلي در محدوده بندر اميرآباد بهشهر از زمين خواران و سودجويان بازپس گيري شد.


محمد رضافولادآملي رئيس كل دادگستري مازندران  افزود با اجراي احكام صادره از بروز ميلياردها تومان خسارت به بيت المال جلوگيري شده است.
وي در مورد چگونگي تخلف سودجويان در اين پرونده ها گفت: اين افراد با تصرف عدواني و تجاوز به منابع ملي درصدد سودجويي و جلوگيري از اجراي طرح ملي توسعه بندر ويژه اقتصادي اميرآباد بهشهر بودند. وي با اشاره به صدور حكم خلع يد سودجويان از اراضي تحت تصرف در منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد افزود: در جريان رسيدگي به اين پرونده ها بيش از 15 مورد كيفر خواست عليه زمين خواران صادر و منجر به اجراي حكم خلع يد و بازگشت اراضي ملي به بيت المال شده است.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir