تعداد بازدید: 3398

توصیه به دیگران 1

شنبه 28 آبان 1384-0:0

نجار يا محمودزاده؟

شنيده ها حاکيست به زودي نام يکي از اين دو نفر به عنوان استاندار مازندران اعلام خواهد شد.


نجار که برادر وزير دفاع احمدي نژاد است،شانس کم تري از محمودزاده دارد که سردار سپاه و استاد دانشگاه امام حسين است.

البته هنوز به طور قطع نمي توان در اين زمينه اظهارنظر کرد اما منابع آگاه به mazandnume گفتند احتمال انتصاب محمودزاده که اهل مشهد  است،بيشتر مي باشد.

گفتني است مجمع نماينگان مازندران به دليل نداشتن رويه واحد،به حاشيه رانده شده،در قضيه انتصاب استاندار ناکارآمديش را ثابت کرده است.    ©2013 APG.ir