تعداد بازدید: 2567

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 29 آبان 1384-0:0

برنج يا زعفران؟

مطالبات برنج‌کاران مازندراني هنوز پرداخت نشده است .


عليجان‌نژاد صاحب يک کارخانه شاليکوبي در بابل گفت: کشت پرزحمت برنج که با هزينه فراوان همراه است همواره از مشکلات کشاورزان منطقه شمال بوده خصوصا در شهرستان بابل که از اراضي خرده‌مالکي برخوردار است.

 وي افزود: اکثر زمين هاي اين منطقه به کشت رقم‌هاي پرمحصول برنج رفته و کارخانه‌هاي شالي کوبي در اين منطقه به عنوان امين کشاورزان محصولات آنها را به سازمان تعاون روستايي تحويل مي‌دهند و وجوه حساب کشاورزان را به صورت امانت به آنها مي‌پردازند؛ اما با گذشت 70 روز هنوز سازمان تعاون روستايي دسترنج کشاورزان را پرداخت نکرده است. کشاورزان بابلي به ويژه منطقه «بند پي غربي »با مشکلات مالي مواجه شده‌اند.

 وي گفت: در رسانه‌ها از پرداخت نشدن مطالبات زعفران‌کاران سخن گفته مي‌شود در صورتي که زعفران محصول دست پنجم است وبرنج بعد از گندم محصول استراتژيک ايران است.khorasannews)    ©2013 APG.ir