تعداد بازدید: 2175

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 9 تير 1383-0:0

اعتبارات جاري ساري 6درصد كاهش يافت

اعتبار سال جاري شهرستان ساري در مقايسه با سال گذشته 2/6درصد كاهش يافت.


اعتبارات جاري ساري 6درصد كاهش يافت اعتبار سال جاري شهرستان ساري در مقايسه با سال گذشته 2/6درصد كاهش يافت. احمد حسين زادگان فرماندار شهرستان ساري بااعلام اين خبر در جمع مديران دستگاه هاي اجرايي اين شهرستان افزود: امسال حدود 52ميلياردريال اعتبار براي اجراي طرح هاي عمراني در مركز مازندران اختصاص يافت. وي افزود: با توجه به اينكه مبلغي از اين اعتبار براي اجراي طرح هاي داراي ماهيت استاني هزينه مي شود ميزان سهم بري شهرستان ساري از درصد اعلام شده نيز كمتر است. وي با اشاره به عدم تناسب ميزان اعتبارات شهرستان ساري با حجم فعاليتها و امكانات مورد نياز مركز استان افزود: بيشترين اعتبارات شهرستان ساري به ترتيب در حوزه هاي آموزش و پرورش كشاورزي و راه و ترابري هزينه خواهد شد. وي اجراي عمليات عمراني براي تكميل طرح هاي نيمه تمام را اولويت امسال دستگاه هاي اجرايي در ساري ذكر كرد و افزود: طرح هاي عمراني با بررسي مجدد در كميته برنامه ريزي وبراساس اولويت در شهرستان ساري به اجرا درمي آيد. فرماندار ساري با اشاره به نزديك شدن پايان سال مالي در تيرماه امسال در مورد عدم جذب اعتبارات عمراني به برخي از دستگاه هاي اجرايي اين شهرستان هشدار داد.


    ©2013 APG.ir