تعداد بازدید: 2866

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 9 تير 1383-0:0

طرح احداث كمربندي ساري وقائم شهر به مناقصه گذاشته می شود

عشوري رئيس راه وترابري استان مازندران،ترافيك سنگين شهرهاي ساري وقائمشهر وهمچنين رشد سريع فعاليت بندر امير آباد بهشهر را از جمله عوامل مطالعه بر روي احداث كمربندي ساري وقائمشهر دانست.


طرح احداث كمربندي ساري وقائم شهر به مناقصه گذاشته می شود


عشوري رئيس راه وترابري استان مازندران،ترافيك سنگين شهرهاي ساري وقائمشهر وهمچنين رشد سريع فعاليت بندر امير آباد بهشهر را از جمله عوامل مطالعه بر روي احداث كمربندي ساري وقائمشهر دانست.
به گزارش خبرگزاري كانون دانش آموزي(پانا)،اين بزرگراه به طول32 كيلومتر از هفت تن قائمشهر تا سمسكنده ساري ادامه داردواين بزرگراه به كمربندي شمالي شهر ساري متصل مي شود.
عشوري در ادامه افزود‌: اين طرح توسط مهندسين مشاور هگزا و وينسار در دست مطالعه مي باشد كه مطالعات مقدماتي فاز1 اين طرح صورت گرفته است وما اميدواريم پس از مطالعات تكميلي وبا توجه به اعتباراتي كه در مورد اين طرح در بودجه83پيش بيني شده است تا پايان سال 83 اين طرح به مناقصه رسیده وعمليات اجرايي آن آغاز گردد.    ©2013 APG.ir