تعداد بازدید: 2344

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 9 تير 1383-0:0

جاده حبیبی شهرستان بابل تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد

بخش عمده ای از هزینه های پل شماره 2 حبیبی توسط مردم پرداخت شده است و انجام آن حدود 2 سال بطول انحامیده است


جاده حبیبی شهرستان بابل بعلت نصب پل شماره 2 حبیبی تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد. لازم به ذکر است که بخش عمده ای از هزینه های پل شماره 2 حبیبی توسط مردم پرداخت شده است و انجام آن حدود 2 سال بطول انحامیده است. نبود حاشیه ای امن بعلت تعریض جاده که بی مورد بیش از 2 سال بطول انجامیده و همچنان نیز ادامه دارد و همچنین ترافیک بالا، آن را به یکی از خطرناکترین جاده های حال حاضر استان مبدل کرده است که ماهیانه بیش از 10 تصادف و حداقل 2 کشته را در آن شاهدیم. این درحالیست که تعمیر جاده ماهای متوالی متوقف شده است

حامد اسداله زاده - (hamed_asa@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir