تعداد بازدید: 4121

توصیه به دیگران 3

چهارشنبه 10 تير 1383-0:0

تحصن در کارخانه ايران تافته

کارگران شرکت ايران تافته در نوشهر به اعتصاب دست زدند


.از قرارهيئت مديره اين شرکت پيشنهاد تعديل نيرو را مطرح کرد و کارگران را مجبور ساخت با قرارداد موقت به کار ادامه دهند،همين موضوع باعث اعتراض و تحصن کارگران شده است.


    ©2013 APG.ir