تعداد بازدید: 2099

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 10 تير 1383-0:0

فرمانداران جديد در قائم شهر و محمودآباد

به زودي حسن نژاد- فرماندارکنوني بابلسر- جاي ابوالحسني را در قائم شهر خواهد گرفت


بنا به گزارش هاي رسيده به زودي حسن نژاد- فرماندارکنوني بابلسر- جاي ابوالحسني را در قائم شهر خواهد گرفت.همچنين خبر رسيده که فلاح - فرماندارسوادکوه- به جاي جلالي به سمت فرمانداري محمودآباد منصوب خواهدشد.


    ©2013 APG.ir