تعداد بازدید: 3038

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 10 تير 1383-0:0

10 روستاي شاخص كشور تا پايان امسال بهسازي مي شود

كندلوس در کجورمازندران در شمار اين روستاهاست


بافت باارزش 10 روستاي شاخص كشور تا پايان سال جاري، بهسازي شده تا پس از ايجاد امكانات ويژه گردشگري آماده بهره برداري شوند. محمدرضا شاملو، معاون عمران روستايي بنياد مسكن با اشاره به انجام مطالعات مقدماتي درباره 10 روستاي شاخص كشور، درباره اقدامات اجرايي انجام شده در اين روستاها گفت: «در فازهاي نخستين بهسازي اين 10 روستا، ابتدا محيط هاي روستاي مورد نظر شناسايي شدند، و سپس مطالعات مورد نياز براي مرمت، احيا و بهسازي اين اماكن انجام گرفت. در طول اين مطالعات، پروژه هاي خاصي نيز براي ايجاد اماكن ويژه مورد نياز زندگي روستايي و فضاهاي جذاب گردشگري نيز تعريف مي شود. احياي برخي از بناها مانند آب انبارها، مساجد، امامزاده ها و... در اين بخش از كار مي گنجد.» هم اكنون برنامه هاي اجرايي بهسازي بافت تاريخي و ارزشمند روستاهايي مانند ابيانه در كاشان، اسلاميه، فرج و عقدا در يزد، لافت در قشم، اوشتبين در آذربايجان شرقي، زيارت در استان گلستان، امامزاده ابراهيم در گيلان و كندلوس در مازندران در حال انجام است. به گفته محمدرضا شاملو «بهسازي اين بافت ها در سال جاري به اتمام خواهد رسيد.» طرح بهسازي بافت هاي با ارزش روستايي بر اساس مصوبه برنامه پنج ساله سوم توسعه، بر عهده بنياد مسكن گذاشته شد. محمدرضا شاملو، معاون عمران روستايي بنياد مسكن درباره پيشينه اين طرح به «ميراث خبر»، گفت: «اين طرح به صورت عملي از سال 1379 آغاز شد. بر اساس اين طرح و در پي استعلام از ادارات بنياد مسكن در استان هاي مختلف، 20 روستاي شاخص براي آغاز برنامه هاي بهسازي انتخاب شدند. با توجه به اين كه به طور عادي از هر استان يك يا دو روستا براي اجراي اين طرح برگزيده مي شوند، ادارات اين بنياد در استان ها با همفكري ساير ارگان ها از جمله سازمان سابق ميراث فرهنگي كشور، روستاهاي تاريخي و واجد جاذبه هاي گردشگري و روستاهاي داراي بافت ها يا بناهاي تاريخي را انتخاب كرده و به ما معرفي كردند. در حال حاضر مطالعات اوليه 15 روستا انجام گرفته و 10 روستا نيز وارد فاز 2 و عمليات اجرايي شده اند. مطالعات اوليه 5 روستاي ديگر نيز از ابتداي امسال آغاز شده است.» اورامان در كردستان، بندر طاهري بوشهر، كزج در اردبيل، كنگ در خراسان و قلات در فارس روستاهاي شاخصي هستند كه مطالعات اوليه بر روي آنها از ابتداي سال جاري شروع شده است. بهسازي بافت هاي تاريخي شامل كف سازي و بدنه سازي معابر روستايي است. در كنار اين كار، با توجه به موقعيت جغرافيايي، شرايط اقليمي و عناصر موجود در بافت روستايي، اماكن و بناهاي خاصي نيز براي جذب بيشتر گردشگر و استفاده ساكنين روستاها احياي مي شوند و مورد بهره برداري قرار مي گيرند. با توجه به اين كه انجام اقدامات مرمتي و عمراني در بافت هاي تاريخي مستلزم كسب نظر از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است، در اين طرح نيز موقعيت نظارتي اين سازمان لحاظ شده است. محمد علي طبرسا، معاون حفظ و احياي بافت هاي تاريخي سازمان سابق ميراث فرهنگي كشور درباره نقش اين سازمان در اجراي طرح بهسازي بافت ارزشمند روستايي به «ميراث خبر»، گفت: «وظيفه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران است. در انجام اين طرح نيز با توجه به همكاري هايي كه بنياد مسكن با اين سازمان دارد، نظارت مستمر كارشناسان سازمان بر اين طرح وجود دارد. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنها نقش مشاور در انتخاب روستاهاي شاخص براي بهسازي و نظارت در اجراي طرح را ايفا مي كند و در هزينه هاي انجام اين طرح مشاركت ندارد. بودجه طرح فوق در سال گذشته با شروع عمليات اجرايي طرح يك ميليارد و 300 ميليون تومان برآورد شده بود و براي سال جاري نيز همين رقم پيش بيني شده است. بنياد مسكن در نظر دارد نهايتا تا اوايل سال 1385 اجراي طرح را به اتمام برساند. برنامه ريزي براي بهسازي ساير روستاهاي شاخص كشور نيز بستگي به چگونگي نگاه برنامه ريزان در برنامه چهارم توسعه كشور به اين موضوع دارد. بنياد مسكن از كليه واحدهاي استاني خود خواسته است تا با همكاري و مشاوره سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فهرست پيشنهادي خود را براي اجراي طرح بهسازي بافت ارزشمند طي 5 سال آينده اعلام كنند.


    ©2013 APG.ir