تعداد بازدید: 3908

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 11 تير 1383-0:0

ساري مرکز استان مازندران، توسعه‌نيافته و محروم

شهر ساري به عنوان مرکز استان مازندران هنوز نتوانسته است آنگونه که بايد به عنوان شهري در استانداردهاي معمول قرار گيرد


خيابانهاي تنگ و باريک، وجود بافت‌هاي قديمي در جاي جاي شهر فقدان طرح جامع، عدم پايبندي به حداقل مقررات در ساخت و سازهاي شهري، عدم تناسب خدمات با جمعيت رو به گسترش در سطح شهر و بسياري مشکلات ديگر باعث شده تا شهر ساري در نگاه کلي به عنوان يک شهر عقب‌مانده محسوب گردد اماني يکي از شهروندان شهر ساري در اين رابطه مي‌گويد: شهر ساري داراي زمينه‌هاي لازم براي توسعه همه‌جانبه مي‌باشد ولي هنوز هم اين شهر بر روال و نظامهاي قديمي تکيه دارد و نوآوري در زمينه خدمات شهري بسيار کم به چشم مي‌خورد. حسيني يکي ديگر از شهروندان ساروي به خبرنگار ما مي‌گويد: شهر ساري علي‌الظاهر به دليل دارا بودن فرودگاه بين‌المللي، بالابودن تعداد دانشجويان و قرار گرفتن ادارات در اين شهر به عنوان يک شهر برخوردار محسوب مي‌گردد ولي در اصل و از نظر انجام خدمات شهري و توسعه و زيباسازي شهر با مشکلات فراواني رو به رو است. محمدي يک کارمند مي‌گويد: خيابانهاي تنگ و باريک، فقدان پارکينگ در سطح شهر، کنده‌کاريهاي متعدد در سطح شهر، وجود انبوه خودروها، کم بودن اماکن رفاهي در سطح شهر، کمربندي نيمه‌کاره و عدم انسجام در ساخت و سازهاي مسکوني، تجاري و اداري شهر ساري را به عنوان شهري توسعه‌نيافته درآورده است در صورتيکه اين شهر در تمامي جوانب استعداد و قابليت توسعه را داراست ومي‌توان با اجراي کامل طرح جامع شهر ساري تا حدودي آن را به عنوان مرکز استان مازندران به استانداردهاي اوليه ارتقاء داد. شهردار ساري نيز در اين زمينه مي‌گويد: زماني مي‌توان از شهرداري انتظار کارايي لازم را داشت که همه شهروندان واعضاء شوراي شهر به همديگر کمک کنند رمضانعلي باقري مي‌افزايد: شهرداري همچون يک نهاد تعاون مردمي است که همه شهروندان عضو و شهرداري مديرعامل و شوراي شهر هيئت مديره آن هستند. باقري ادامه مي‌دهد شهر ساري نارسايي و مشکلات زيادي دارد مهمترين مشکل اين شهرداري زيرسازيها، ترافيک و پارکينگ است. مشکلات موجود مربوط به يکي دوسال اخير نيست. وي همچنين اضافه کرد جاي بسي تاسف است که ساري در بين 28 شهر توسعه‌يافته در مکان 23 است و اين مکان يعني شهر ساري عقب‌افتاده، توسعه‌نيافته، مظلوم و محروم مي باشد و اين در حد فاجعه براي شهروندان است و متاسفانه شهرداري ساري طي ده سال گذشته حتي نتوانست ده درصد از طرح جامع شهري را به دليل عدم اختصاص بودجه اجرا نمايد باقري در عين حال گفت: من به آينده شهر ساري اميدوارم.


    ©2013 APG.ir