تعداد بازدید: 2106

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 11 تير 1383-0:0

ورزشگاه اختصاصي براي تيم شموشك

ورزشگاه شهداي نوشهر بدليل كمبود فضا و امكانات محل مناسبي براي مزباني تيم شموشك در ديدارهاي ليگ برتر نيست.


مسئولان اين تيم قصد داشتند ابتدا كار بازسازي اين ورزشگاه را در برنامه هاي آتي خود قرار دهند، اما بدليل مكان نامناسب ، نمي توان ورزشگاه شهداي نوشهر را تا اندازه لازم وسعت داد. به همين خاطر اسماعيلي نژاد مدير عامل باشگاه و ساير مسئولين قصد دارند پس از هماهنگي با مسئولين سياسي و ورزشي شهر نوشهر و جلسه با نمايندگان مجلس نوشهر ، استاديوم شريعتي را به تيم خود اختصاص دهند. اين استاديوم در 14 كيلومتري شهر نوشهر و قبل از انقلاب تاسيس شده است كه در حال حاضر متعلق به آموزش و پرورش است. اين ورزشگاه بدليل آنكه در خارج از شهر قرار دارد قابليت توسعه داشته و با يك برنامه كوتاه مدت مي تواند آماده برگزاري مسابقات تيم شموشك باشد .


    ©2013 APG.ir